Merapi

Merapi…

Saka kadohan katon gagah

Asep putih ndedel ing awiyat

Tilas dalan lahar katon cetha

Kena sunare Hyang Bagaskara

 

Merapi…

Saumpomo koe bisa crita

Kaben kadadean ing tanah Jawa

Wiwit jaman Mataram Kuno

Nganti madege Kraton Ngayogyakarta

 

Merapi…

Siramu anyekseni kridhaning bangsa

Wiwit nalika ngusir penjajah Walanda

Jaman mardika jaman Soekarno

Nganti jaman Soeharto

Jaman Habibie tumekaning Megawati lan Susilo

Merapi dadi saksi

 

 

By : Angelika Nalya Justine