Jala sing Tatu

Ora ana sing ngiro
Yen urip iku kabeh sinawangan
Jago-jago kluruk ana dalan
Rame ra karuan
Sithik kala anggone gejogegan
Netepi impen kang wis kacithak
Sitik akeh kudu laladan.
Srengenge melu ngawe
Andum panas marang lawe
Aja pijer anggone gawe
Kabeh mau nganggo ubo rampe
Ra ana mendung ra ana udan
Bledhek nyamber dalan
Kabeh mencelat tanpo kendat
Ora ana sing kumlewat.
Jalu-jalu padha tatu
Lara ora biso karasa
Amarga tatune ngilangke nyawa

By: Alvina Putri Handayani