Ibu

Ibu…

anakmu kang dak wanti wanti..

Kang dak kawatirake..

Kak kok titipake ana pawiyatan luhur iki…

Iki anakmu..

Kang durung isa nyenengke ibu..

Kang durung bisa nyenengke keluarga..

Kang isih dadi tanggunganmu ibu..

Nanging ibu..

Anakmu iki bakal banggakke ibu..

Banggakke keluarga kabeh..

Anakmu rak bakal nyerah bu..

Kanggo nyekel lintang ana langit..

Kang kadhang ditutup mendhung..

Kang kadhang mripat wae wis ora bisa weruh..

Nanging anakmu iki janji ibu..

 

 

By : Dhealda Putri Fernanda Giofanny