Faiz Firstly Ghazali
Jabatan: Humas 2
Jenis Kelamin:
T.T.L:
Agama:
Alamat :